zblog系统自带的评论问题 二次开发

用户 久伴i 2016-9-5 834

我想知道zblog系统自带的评论
能不能去掉邮箱和网址这两个选项
如果可以能否大神给个教程或者教一下

最新回复 (3)
全部楼主
 • 用户 仰望星空 2016-9-7 0
  引用 2
  把这两个字段删除就行了
 • 用户 杰克先生 2016-9-10 0
  引用 3
  中删除相应的内容 就可以了


  {if $user.ID>0}
  	<input type="hidden" name="inpName" id="inpName" value="{$user.Name}" />
  	<input type="hidden" name="inpEmail" id="inpEmail" value="{$user.Email}" />
  	<input type="hidden" name="inpHomePage" id="inpHomePage" value="{$user.HomePage}" />
  {else}
  	<p><input type="text" name="inpName" id="inpName" class="text" value="{$user.Name}" size="28" tabindex="1" /> <label for="inpName">名称(*)</label></p>
  	<p><input type="text" name="inpEmail" id="inpEmail" class="text" value="{$user.Email}" size="28" tabindex="2" /> <label for="inpEmail">邮箱</label></p>
  	<p><input type="text" name="inpHomePage" id="inpHomePage" class="text" value="{$user.HomePage}" size="28" tabindex="3" /> <label for="inpHomePage">网址</label></p>


 • 用户 久伴i 2016-9-12 0
  引用 4
  杰克先生 发表于 2016-9-10 18:01
  在中删除相应的内容 就可以了


  删除下面的就可以是嘛

  • <p><input type="text" name="inpEmail" id="inpEmail" class="text" value="{$user.Email}" size="28" tabindex="2" /> <label for="inpEmail">邮箱</label></p>
  • <p><input type="text" name="inpHomePage" id="inpHomePage" class="text" value="{$user.HomePage}" size="28" tabindex="3" /> <label for="inpHomePage">网址</label></p>

  • ZBlogger技术交流中心
   5
       
返回